Szakterületeim

Az épületszigetelés célja az épületben végzett tevékenység kedvező feltételeinek biztosítása a környezet hatásaival szemben. Melyek e tekintetben a környezet legfontosabb hatásai? A hőmérséklet, a zaj és a nedvesség. Ezeknek a környezeti hatásoknak a belső térben tapasztalható hatásait döntöen a térelhatároló szerkezetek kialakításával és szigetelésével lehet befolyásolni. Az említett fizikai hatásoknak megfelelően beszélhetünk hőszigetelésről, hangszigetelésről és vízszigetelésről. A szigetelés szükségességét az építés helyszíne és az épület funkciója, használata határozza meg. Ezért jöttek létre égtájanként más és más hagyományos építészeti megoldások. A csapadékban szegényes területeken a lapostetős, míg a csapadékban gazdagabb tájakon a magastetős épületek terjedtek el. Nyilvánvaló az is, hogy másként, más anyagokból kell megépíteni, szigetelni egy lakóépületet és másként egy raktárépületet. 

A szigetelés egyidős az építési tevékenységgel. Mégis miért van ma is oly sok probléma a szigeteléssel? Miért jelentkeznek oly gyakran szigetelési hibák az új épületeben is? Gyakran olyan mértéküek ezek a hibák, hogy az épület rendeltetésszerű használatát is lehetetlenné teszik. Mi lehet e szigetelési problémák oka? Furcsa módon alapvetően az, hogy az építőipar rohamos fejlődésével egyre több új anyag, szerkezet és technológia jelenik meg a piacon. A korszerű termékeket és megoldásokat bemutató ismertetők, katalógusok azonban csak e termékek, anyagok alkalmazási módját tartalmazzák, és ha a szigetelés végző kivitelező szakember nem rendelkezik e korszerű  termékek beépítéséhez, felhasználásához nélkülözhetetlen komplex szerkezeti gondolkodással, akkor kész a baj, szinte elkerülhetetlenek a szigetelési problémák. Hogy ez ne következzék be, ezért fordulnak sokan épületszigetelési szakmérnökhöz. 

(Felhasznált irodalom: Épületszigetelési kézikönyv - szerkesztette: Fülöp Zsuzsanna és dr. Osztroluczky Miklós)