Süle Zoltán

Okleveles építőmérnök
és épületszigetelő szakmérnök

A Magyar Mérnöki Kamara tagja, épületszerkezeti szakértő (SZÉS 2: 01-14862)
építési műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető (FMV/MüE: 01-65441)

2001 óta tevékenykedek az építőiparban, különösen az épületszigetelési ágazatban. Munkám során számos építési munka megvalósítását irányítottam. Az építési tevékenység különböző területein nyert tapasztalataim segítik a hatékony probléma-feltárást és megoldást. Feladatomnak tekintem a szigetelési problémák kezelését, a hibák felderítésétől kezdve a beázások, a hőhidak, a penész képződések orvoslásán keresztül a hatékony, biztonságos megoldások megtervezését és megvalósítását.

Image

Szakterületeim

Az épületszigetelés célja az épületben végzett tevékenység kedvező feltételeinek biztosítása a környezet hatásaival szemben. Melyek e tekintetben a legfontosabb hatások? A hőmérséklet, a zaj és a nedvesség. Ezeknek a belső térben tapasztalható hatásait döntően a térelhatároló szerkezetek kialakításával és szigetelésével lehet befolyásolni.
A szigetelés egyidős az építési tevékenységgel. Mégis miért van ma is oly sok probléma a szigeteléssel akár egy az új épület esetében is? Furcsa módon alapvetően azért, mert az építőipar rohamos fejlődésével egyre több új anyag és technológia jelenik meg a piacon. Ha a szigetelés végző kivitelező nem rendelkezik e korszerű termékek felhasználásához nélkülözhetetlen komplex szerkezeti gondolkodással, akkor kész a baj, és szinte elkerülhetetlenek a szigetelési problémák! Hogy ez ne következzék be, érdemes épületszigetelési szakmérnökhöz fordulni.

Hangszigetelés

A zaj- és rezgés elleni védelem követelményeit kormányrendelet határozza meg. Eszerint az építményt és részeit, szerkezeteit úgy kell méretezni és megvalósítani, hogy a környezetéből ható zaj- és rezgéshatásoknak (pl. szeizmikus és forgalmi rezgéshatásoknak) az előírt mértékben ellenálljon, illetőleg azt meghatározott mértékig csillapítsa.

Hőszigetelés

Az építményt és annak részeit - kormányrendelet szerint - úgy kell megtervezni és megvalósítani, ehhez az építési terméket megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges energiafelhasználás a lehető legkisebb legyen. Az építmény térelhatároló szerkezetei és épületgépészeti berendezései - az energetikai, a hőtechnikai és a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően - együttesen legyenek alkalmasak a helyiségek rendeltetésének megfelelő, előírt légállapot biztosítására.

Vízszigetelés

Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy az építményt és részeit védeni kell a víz, a nedvesség (talajvíz, talajnedvesség, talajpára, csapadékvíz, üzemi víz, pára stb.) káros hatásaival szemben. A talaj irányából ható nedvességhatások elleni vízhatlan szigeteléssel kell megvédeni a huzamos tartózkodásra, az értékek tárolására szolgáló helyiségeket, továbbá minden olyan helyiséget, amelynek rendeltetése ezt szükségessé teszi, valamint minden olyan épületszerkezetet, amely nedvesség hatására jelentős szilárdságcsökkenést vagy egyéb károsodást szenvedhet.

Szakértői vélemények

Gyakorlati szakmai tapasztalataim, iskolai végzettségem és képesítéseim alapján vállalkozom épületszigetelési szakértői vélemények készítésére, azoknak a javaslatoknak a kidolgozására, amelyek segítenek a megfelelő szigetelési megoldások kiválasztásában.
Image
Az szakértői vélemény elkészítésének fázisai
Adatgyűjtés

- Kivitelezési tervdokumentáció megtekintése
- Felújításokra vonatkozó információkat begyűjtése
- Esetleges korábbi károsodásokkal - repedések, tűzkárok, beázások, korróziós jelenségek, gombásodás - kapcsolatos információk összegyűjtése

Helyszíni szemle

- A teljes épület alapos bejárása
- Épületen belüli szerkezetek szemrevételezése, szerkezetfelismerés
- Homlokzati oldal vizsgálata
- Hibajelenség számbavétele

Adattárolás

- Terviratok és az épület előéletére vonatkozó információk
- A szerkezetek felmérési adatainak
- Rajzok, fényképfelvételek

Vizsgálati eredmények rendszerbe foglalása

- Szerkezetcsoportonkénti felsorolás
- Hibahelyek egyértelmű behatárolása
- Azonnali vagy halasztható intézkedés megfogalmazása

Az esőre is száraz időben kell felkészülnünk.

Gábor Dénes

Referenciák

Bécsi kapu téri Evangélikus Templom

Belső vízszigetelési munkák és azt megelőző problémafeltárás, a megfelelő szigetelési megoldás megtervezése.

JTMR párbeszéd Háza

Bevonat- és utólagos szigetelések és az azt megelőző vizsgálatok a megfelelő szigetelés megválasztására.

Tulipán utcai Társasház

Utólagos csapadékvíz elleni szigetelés és hőszigetelés, valamint azt megelőző vizsgálatok a megfelelő szigetelés megválasztására.

Semmelweis Egyetem Bőrklinika

Bevonat- és utólagos szigetelések, valamint azt megelőző vizsgálatok a megfelelő szigetelés megválasztására.

Csipke Hotel, Kiskunhalas

Csapadékvíz elleni szigetelés és azt megelőző vizsgálatok a megfelelő szigetelés megválasztására.

Hotel Zenit Budapest Palace

Pince utólagos szigetelés és azt megelőző vizsgálatok a megfelelő szigetelés megválasztására.

Ward Mária Általános Iskola

Alagsor utólagos szigetelés és azt megelőző vizsgálatok a megfelelő szigetelés megválasztására.

Budapest, Hegyalja út 70.

Műszaki állásfoglalás és felújítási javaslat.

Partnereim